Kvalitāte


DIN marķējums

Mūsu griloglēm ir DIN marķējums, kas ir Vācijā atzīta kvalitātes zīme. Lai grilogles iegūtu DIN marķējumu, to sastāvā ir jābūt vismaz 80% ogļu, bet maksimālajam atlikušo pelnu daudzumam sadegušajās oglēs — 4 %.

 


Emaljas priekšrocības

Daudzi mūsu grili ir emaljēti. Emaljēta virsma tiek izveidota, apstrādājot grila virsmu ar keramisku materiālu apmēram 880ºC temperatūrā. Lai emalja kalpotu ilgi un virsma saglabātos neskarta, mūsu grilus izgatavo no īpaši emaljēšanai paredzēta skārda.

Emaljai ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar parastu krāsu, piemēram, lielāka izturība augstā temperatūrā, pretrūsēšanas noturība, viegla tīrīšana, nedegoša krāsa (krāsas degšana var izraisīt dūmus un sliktu garšu).

Vide


Teak

FSC® — Mežu uzraudzības padome

FSC® ir neatkarīga sertificēšanas sistēma, kas saskaņā ar skaidri noteiktām vadlīnijām kontrolē, vai izejmateriāli ir iegūti atbildīgi apsaimniekotos mežos.

Lasiet vairāk vietnē www.fsc.org

Landmann Zviedrijas FSC® kods: GFA-COC-001071/FSC®-C021376